Roger Foss / Teknisk tegner

Utdanning: Teknisk Tegning, Tiller VGS, 1997
Ansatt hos voll Arkitekter siden september 2016