I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for område nevnt over. Planområdet omfatter felt B14#1 i reguleringsplanen Øvre Rotvoll, Områderegulering (Planident: r20150025), vedtatt 25.05.2021, hvor det stilles krav til detaljregulering av B14#1. Omliggende samferdselsanlegg og...

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsarbeid for område nevnte over. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsleiligheter og tilpasses sentrumsreguleringen i kommuneplanens arealdel. Parkering løses i kjeller og noe på grunn. Det er avholdt oppstartsmøte med Ringsaker kommune...

Mjøstårnet får til stadighet oppmerksomhet fra utlandet og sist ute er Dansk TV2 som gjorde et innslag om bygget i forbindelse med klimatoppuken i Glasgow. Øystein fra voll arkitekter er med og viser Ellen Nybo Hansen fra tv2dk rundt om på prosjektet og snakker om...

I løpet av 2021 har vi ansatt 3 nye medarbeidere og endelig kan vi presentere de på vår hjemmeside. Voll Arkitekter har nå til sammen 24 ansatte. Miha begynte hos Voll Arkitekter i Februar Anders M begynte hos Voll Arkitekter i Mai Diana startet også i mai. .    ...