Byggestart Øvre Steinaunet

Bearbeiding av terrenget er godt i gang på Øvre Steinaunet. Vi ser fram til byggestart.

Les mer om prosjektet her Øvre Steinaunet