Kunngjøringsannonse Heimdalen bolighage Det varsles herved om at overnevnte område planlegges omregulert slik at eiendommer regulert til eneboliger kan benyttes til leilighetsbygg. Det er tatt med deler av grøntområdet i sør. Planområdet vil sannsynligvis reduseres innen slutt behandling av reguleringsplanen. Opplysninger om planarbeidet vises på: www.vollark.no/Kunngjoringer og ved henvendelse til: Voll...