utvidelse av planområdet for igangsatt arbeid med omregulering av eiendommen Innherredsveien 103, gnr/bnr 9/551 m.fl.

Det varsles herved om at planen vil utvides med eiendommen gnr/bnr 9/207. Viser til politisk vedtak sak nr 37/18. Denne eiendommen må ses på sammen med Innherredsveien 103 for en god fremtidig utvikling av området.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no
innen mandag 6/8 2018.