OM PROSJEKTET

Prosjektet er under utvikling, og består av tre mulige deler: Selve Mjøstårnet, boliger langs Mjøsa og et mellomliggende kommunalt svømmeanlegg for Ringsaker Kommune.

Prosjektet utvikles i et samspill mellom byggherre AB Invest AS, entreprenør HENT AS og Voll Arkitekter AS.

 

Tomten har en fantastisk beliggenhet i det store friområdet som følger E6 vest for Brumunddal. Tomten er omkranset av vann på tre sider noe som gir fra sikt til Mjøsa og elva.

 

Adkomsten til området blir fra det nye krysset på E6 og kommer inn forbi småbåthavn fra nord. Det er lagt opp til romslige trafikkarealer med god adkomst både med personbil og buss. Det er også gangavstand til jernbanestasjonen, samt planlagt gang- og sykkeladkomst fra sentrum.

 

For boligene er det planlagt parkering på område mot nordøst og alle boenheter får her egen carport. For hotell, kontor og badeanlegg er det planlagt en sambruk av parkeringsarealet. Parkeringsplassene ligger i hovedsak mot nord og vest, men det er også planlagt en rekke p-plasser mot sør foran Mjøstårnet.

 

For anlegget er det en målsetting at hovedkonstruksjoner, vegger og tak skal kunne bygges i tre, hovedsakelig i naturlige trefarger. Dette innebærer at hovedkonstruksjonene er planlagt i limtre og at bygget kles med trekledning både utvendig og innvendige vegger. Fasadeuttrykket med en trekledning vil forsterke de stringente enkle rettvinklede volumene. Fasadene i Mjøstårnet vil bli kledd med trepaneler i et stilisert og repeterende mønster inspirerte av vannets bevegelse og lyseste spill i krusninger i overflaten.

 

For badet vil spilene i fasaden gi relieff og struktur på nært hold, men et helhetlig og flatt uttrykk på avstand. De tre veggene som omkranser det store rom med svømmebasseng får vinduer langs hele fasadene, slik at lyste kommer inn til hele hallen. Vinduenes høyde gjør det mulig å skue ut over landskapet for den som svømmer i bassenget.

 

Plan 1

I planløsning for svømmeanlegget er det lagt vekt på å tilfredsstille alle krav til universell utforming på en god måte, helt fra parkeringsplassen, gjennom vestibylen til garderobeanlegget og til de ulike bassengene samt tribune.

 

For hotell, kontor og boliger er det en felles resepsjon som har adkomst fra torget på samme vis som svømmeanlegget. Ved resepsjonen ligger tre heiser og trapperom, en heis er forbeholdt boligene mens de to andre er for besøkende og arbeidstakere til hotellet og kontorer. I arealet bak resepsjonen er det restaurant som får utsikt til felles uteområder og over Mjøsa. Restauranten vil i tillegg til å være tenkt som spisested for hotellet også være tilgjengelig for besøkende til svømmeanlegget.

 

Plan 2, 4-7

I plan 2, 4-7 er det kontorarealer. Leietaker er ennå ikke bestemt så det kan bli endringer av den viste planløsning alt ettersom type bedrift som blir leietaker.

 

Plan 3

I plan 3 er det lagt opp til et treningssenter. Leietaker er ennå ikke bestemt så det kan bli endringer av den viste planløsning alt ettersom type treningssenter som blir leietaker.

Kommunikasjonsvei inneholdende trapper og heis er derimot fastlagt og en endring i planløsning vil ikke påvirke denne beliggenheten.

 

Plan 8-11

Plan 8 til 11 er hotelldelen av tiltaket. Hvert plan inneholder 18 hotellrom, totalt 72 hotellrom.

 

Plan 12-16

Plan 12 til 16 inneholder boliger. Boligene har størrelse fra ca.67 til 126m². Det er 6 leiligheter pr. plan.

 

Plan 17

Plan 17 inneholder boliger og konferansesal. Det er to boliger på ca.150m².

 

Plan 18

I plan 18 er det en felles takterrasse og utsiktspunkt.

Fakta

Byggherre: AB Invest AS

Beliggenhet: I Brumundal, langs Mjøsas bredd ved utløpet til elva Brumunda.

Boliger, kontorer, hotell og svømmeanlegg.

Reguleringsplan startet opp i 2015, Rammesøknad sendt desember 2016