Vår behandling av personopplysninger

1 Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger:
Navn, adresse, ev. firma, telefonnummer og e-postadresse.

 

2 Behandlingsansvarlig

Voll Arkitekter AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

 

3 Deling av opplysninger med tredjeparter

Når det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, deler vi dine personopplysninger med tredjepart. Det kan for eksempel være offentlig myndighet ved søknad om tiltak, og regnskapsfører i forbindelse med fakturering.

 

4 Innhenting av personopplysninger

Vi registrerer og lagrer personopplysninger om våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og leverandører, i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre våre oppdrag.
Videre vil vi lagre personopplysninger i signaturer i mottatt epost, når dette har betydning for vår gjennomføring av prosjekter.

 

5 Behandlingsgrunnlag


Vi lagrer personopplysningene som er nødvendig for å oppfylle avtaler inngått mellom vår bedrift og våre oppdragsgivere. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

 

6 Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor oppdragsgiver, og overfor offentlige myndigheter.

 

7 Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt fra deg vil lagres så lenge de etter lovgrunnlag må oppbevares. Dette kan være oppfyllelse av ansvarsrett (PBL) eller bokføringsloven.

 

8 Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

9 Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Sletting kan kun utføres hvis den ikke er i strid med et lovbestemt krav til lagring (bokføringsloven/ plan-og bygningsloven). Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

10 Kontaktinformasjon


Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

 

Voll Arkitekter AS
Verftsgata 4

7042 Trondheim