OM PROSJEKTET

Bunnpris Elgeseter ligger mellom Elgesetergate og Udbyes Gate, rett ved Finalebanen og St. Olav Hospital.
Bygget har en Bunnpris dagligvareforretning på terrengnivå, andre forretningsarealer i 2. etg og 81 leiligheter av varierende størrelse i henholdsvis 4 og 5 etasjer over dette.

Fakta

Byggherre: IK Lykke AS

Adresse: Elgesetergt 18, 7030 Trondheim

Ca. 5500 m² bolig, 3000 m² næring og 4000 m² parkeringskjeller

Forretning og bolig

Parkeringskjeller for 95 biler.

Reguleringsplan utarbeidet 2003-2011

Byggeår: 2011-2013