OM PROSJEKTET

Områdereguleringsplan med konsekvensutredning er utarbeidet av Voll Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektutvikling er gjort av oppdragsgiver i samarbeid med Voll Arkitekter AS.

Fakta

Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS

Adresse: Ranheimsvegen, 7053 Trondheim

Omfang: Planområdet omfatter ca 517 daa hvorav ca 300 daa er areal i sjø. I reguleringsplanen er det bl.a. avsatt områder til:

  • Småbåthavn (ca 1000 småbåtplasser)
  • Boliger (ca 67 500 m2 fordelt på 632 boligenheter)
  • Næringsarealer (134 000 m2)
  • Barnehage
  • Trafikkområder
  • Friområder
  • Lekeplasser

Prosjektutvikling og planlegging: 2005-2013

Skisse 1

1. Skisse 1

Idèskisse tegnet i et rutefly ved innflyvingen til Trondheim flyplass, Værnes.

Skisse 2

2. Skisse 2

Tidlig skisse på bygg og havn.

Utbygging-i-sentrum

3. Utbygging i sentrum

Sammenlignende skisse for å illustrere hvor stor Grilstad Marina er sammenlignet med Trondheim Sentrum.

Utbygging-på-Grillstad

4. Utbygging på Grillstad

Første skisse på disponering av området.

Skisse-7

5. Skisse 7

Skisse på disponering av infrastruktur og byggefelter.

Skisse 8

6. Skisse 8

Tidlig skisse på samlet utbygging.