OM PROSJEKTET

På Lilleby i Trondheim finner vi boligprosjektet Ståltaugen. Bygningene er fordelt på 3 byggetrinn. Hvert byggetrinn har sin unike farge. Byggetrinn 1 er det gule huset. Det røde huset er byggetrinn to. Mens det siste byggetrinnet er grønt. Til sammen huser disse bygningene 119 leiligheter.

 

Dette er hus med mange kvaliteter som skal spille på lag. I tillegg til å passe inn i nabolaget skal de være både tiltalende, funksjonelt og økonomisk. Alle disse kvalitetene er like viktige, og skal ikke utelukke hverandre

 

Selv om øynene våre foretrekker forutsigbarhet og orden, kan for mye repetisjon bli monotont og kjedelig. På den andre siden vil for mye ulikhet virke rotete. Derfor har Ståltaugen 1 og 2 unike detaljer som tilfører variasjon og vekker interesse, og repeterende former som skaper harmoni og helhet. Med den riktige balansen får man et velkonstruert hus som er både praktisk og flerstemt.

For å tilføre variasjon har også Ståltaugen 3 fått en mer avrundet form og utearealene er en miks av inntrukkede verandaer, takterrasser og balkonger. Slik blir Ståltaugen 3 en naturlig videreføring av forgjengerne, samtidig som huset tilfører nabolaget noe nytt og eget.

Fakta

Oppdragsgiver: Nordr

Adresse: Leksvikgata, 7066 Trondheim

Omfang: Ståtaugen 1 og 2: 72 leiligheter, ca 4 000m2. Staltaugen 3, 47 leiligheter og ca 3 300m2. Det er felles parkeringskjeller for hele området under bakken

Status: Ståltaugen 1 og 2 er ferdigstilt i 2023. Ståltaugen 3 ferdigstilles i 2024