OM PROSJEKTET

Vestbyen Transformatorstasjon har som hovedoppgave å sørge for fordeling av kraft til Trondheims vestlige områder. Den gamle transformatorstasjonen tilfredsstilte ikke dagens krav til sikker drift og er blitt erstattet av et mindre, nytt og moderne bygg som vil sikre kraftforsyningen i området i lang tid framover.

 

Trafostasjoner er en viktig infrastruktur i vårt moderne samfunn. Det meste av våre aktiviteter avhenger av strøm. Dessverre har disse transformatorstasjonene ofte ikke fått den arkitektoniske behandlingen de fortjener. Vårt mål med Vestbyen Transformatorstasjon har vært å designe et bygg med høy arkitektonisk kvalitet, hvor både formspråk, materialitet og fargebruk sammen skaper et uttrykk som er en transformatorstasjon verdig.

 

Den nye trafostasjonen er vesentlig mindre enn den som stod der tidligere og det har vi utnyttet til det fulle med å anlegge en liten park på sørsiden av bygget. Hele plassen bak trafoen er åpnet opp og man har klart å skape en liten grønn oase, der det tidligere stod et slitt betongbygg. Parken er flittig brukt av beboerne i området.

Fakta

Oppdragsgiver: Tensio TS

Adresse: Hospitalsløkkan 22, Trondheim

Omfang: ca 800m2

Status: Forprosjekt 2019. Detaljprosjektering og byggestart 2020. Ferdigstilt høsten 2023.