OM PROSJEKTET

Prosjektet er et svar på en konkurranse utlyst av Austevoll kommune. Oppgaven bestod i å utforme et moderne badeanlegg i tilknytning til kommunehuset på Storebø.

 

På grunn av utfordrende topografiske forhold er badeanlegget delt over tre plan, der den nederste utelukkende er et teknisk plan. Tomten har en høydeforskjell på 12 meter, og stuper ned mot fjorden. Den lange, smale formen på tomten viser seg å på flere måter å gi fine muligheter ved utforming av bygget, som blir som et galleri mot havet, kveldssolen og utsikten. Store deler av takflaten er lagt på høyde med dagens parkering ved kommunehuset, og fungerer som parkering for badeanlegget og som utkikkspunkt med gangveier og sitteplasser. Hovedatkomst til bygget ligger i plan 2, der man kommer inn i et oversiktlig vestibyle-, kafè- og resepsjonsområde som åpner seg mot selve tribunen og badehallen med konkurranse- og opplæringsbasseng. På adkomstplanet har man også tilgang til sosiale rom og andre personal- og driftsfunksjoner. Viktig for prosjektet har vært den kontinuerlige spilehimlingen som knytter de store arealene sammen og skaper gode romlige kvaliteter og et fint lysspill. Tribunen legges i kortenden på konkurransebassenget, og blir en overgang mellom kafèarealet og selve aktivitetsgulvet i svømmehallen en etasje lavere.

 

Viktig for et anlegg som dette er logistiske løsninger som fungerer like godt ved høy belastning, som under svømmestevner og konkurranser, som f. eks. under en gymtime med mer begrenset bruk. Vi har lagt opp til en flyt i bygget som er lett å lese for den uinnvidde, der man ledes ned i garderobeanlegget i underetasjen via et atriumsrom.

 

Svømmehallens uttrykk baserer seg i stor grad på bruk av trespiler, glass, betong og platekledning i en fargepallett som hentes fra elementer i nærmiljøet, deriblant villsauen.

Fakta

Byggherre: Austevoll Kommune

Adresse: Austevoll

Konkurranse: sommer 2016