OM PROSJEKTET

Bygget har dels fem og dels åtte etasjer over bakken og to etasjer under bakken. Kontorarealer, møterom, kantine og et atrium utgjør 45.000 kvm, med plass til 2600 ansatte. Parkeringsetasjer og tekniske rom er på 18.000 kvm. Byggearbeidene startet 1. september 2010 og bygget ble offisielt åpnet 12.12.12 kl. 12

 

Tomten er cirka ti mål og ligger på nordsiden av Jåttåvågveien, som er hovedatkomsten inn i Hinna Park. Grunnen består av utfylt sjøbunn. 100.000 kubikkmeter masser er tatt ut av byggegropen. Bygget står på 2.500 meter med peler. Hoveddelen av bygget er tilnærmet trekantet. En fløy av bygget ligger på østsiden av Gamle Jåttåvågvei og er forbundet med hovedbygget via en gangbru i fjerde og femte etasje. I hoveddelen er det to lysgårder i tillegg til atriet. De gir dagslys til kontorer og fellesareal.

 

Byggets arkitektoniske hovedgrep er en høy og lang fasade mot Jåttåvågen og en åpnere struktur mot nord. – Det var et bevisst valg å ha en tung bygningsmasse med en tydelig hovedinngang mot hovedatkomsten i Hinna Park. Et annet grep var å tilpasse bygget til strukturen i området. Derfor er en fløy knyttet til hovedbygget med gangbru som biler kan kjøre under.

 

Bygget rommer både cellekontorer og kontorlandskap med plass til totalt 2.600 ansatte, samt møterom i ulike størrelser. Møterommene er samlet i en fløy midt i bygget. I hver etasje i møteromsfløyen er det en stor sosial sone med tekjøkken og sittegrupper. I første etasje rett innenfor hovedinngangen ligger det et stort atrium med sittegrupper av ulik størrelse og en kiosk. Litt lenger inne i første etasje ligger en kantine med ca 500 sitteplasser. I U1 er det en sykkelparkering med plass til 1.000 sykler. For å få plass til alle står de to i høyden i stativene. I U1 og U2 er det plass til drøyt 500 biler.

Fakta

Byggherre: Aker Solution

Adresse: Jåttåvågen, Stavanger

Byggeår: 2010-2012

Omfang: ca 63 000 m2. Bygget har dels fem og dels åtte etasjer over bakken og to etasjer under bakken. Kontorarealer, møterom, kantine og et atrium utgjør 45.000 kvm. Med plass til 2600 ansatte. Parkerings-
etasjer og tekniske rom er på 18.000 kvm.

Energiklasse: B