OM PROSJEKTET

Nye Bardu skole skal bygges for totalt 500 elever fra 1. trinn til og med 10. trinn. Bygget skal i også fungere som kulturhus for Bardu kommune, med scene, musikkrom og bibliotek. Estimert bruttoareal for ny skole er ca 9 500 m2. Skolen skal bygges som passivhus. I tillegg skal det bygges en ny hall i tilknytning til eksisterende Barduhall, som er nabobygget til den nye skolen.

 

Voll Arkitekter har vær ansvarlig for detaljprosjekteringen, samt fargesetting av de nye byggene.

Vi ønsker å gi nye Bardu skole en sterk identitet og bruker stedforankrede farger, inspirert av de store skogområdene, vidstrakte fjellområder og himmelen som utgangspunkt for fargepaletten.

 

Fargene deles inn i 4 hovedgrupper. Gul, orange, grønn og blå. Hver av de fire hovedfargene har igjen fire nyanser, som brukes til å skape variasjon. Klasserom er holdt i duse fargenyanser som skal bidra til ro og konsentrasjon, mens grupperom gjerne har et sprekere fargevalg for å stimulere til kreativitet. Mellomtoner brukes i fellesareal som korridorer.

De mørkeste valørene brukes til å gi farge til blant annet dører og rekkverk. Forståelsen for, og kravene til, at omgivelsene skal passe for oss alle gjør det er viktig at fargeplaten også kan ivareta dette på en god og helhetlig måte, uten at man føler at disse tiltakene er påtrengte.

 

Hvert trinn får sin farge basert på inngangspartiene. Slik markeres klassens territorium og gir hvert trinn sin identitet. De ansattes områder er også farge-satt med tanke på å skape egne frisoner, der de kan konsentrere seg om andre ting enn som skjer i klasserommene.

Fellesområder vil benytte farger fra alle de fire hovedpalettene. Mens birom som for eksempel lager, print-rom, tekniske rom og lignende får nøytrale farger.

 

I skolen skal det være rom for både lek og læring for de yngste elevene, trygghet, spenning og variasjon, og rom for studier og konsentrasjon for de litt eldre elevene. Vi vil lage en skole fargesatt for dem som skal bruken den. Barna er fremtiden og da må de ha best mulige forutsetninger for å lære godt og trives i de miljøene de omgir seg med. Med bakgrunn i vår erfaring og faglig tyngde har vi valgt farger som er med på å gi brukerne gode romlige og visuelle opplevelser. Hensynet til brukerne er alltid i fokus, samtidig skal vi ivareta økonomiske rammer og offentlige regelverk

Fakta

Byggherre: Bardu Kommune

Entreprenør: Hent

Adresse: Idrettsveien 6, 9360 Bardu

Omfang: Skolebygg fordelt på to etasjer og inneholder undervisningsareal, administrasjon, lærerarbeidsplasser, auditorium, aula med scene, SFO med kjøkken, bibliotek og skolekjøkken. I tillegg kommer utvidelse av Barduhallen.

Status: Ferdigstilt januar 2022