OM PROSJEKTET

Konkurranseforslag utarbeidet av Voll Arkitekter AS i samarbeid med Hent AS

 

Konkurransen omfattet utforming av ny idrettshall i tilknytning til Brandengen skole i Drammen. Hallen sees som et første trinn av flere i en større utvidelse av campus for skolen. Forslaget vant ikke.

Fakta

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Adresse: Verven, Drammen

Status: Utarbeidelse av konkurranseutkast: 2017

Omfang: ca 2600 m2, inneholder blant annet hall, garderobeanlegg, tribuner, treningsrom, kafé og sosiale soner