OM PROSJEKTET

Konkurranseforslag utarbeidet av Voll Arkitekter AS i samarbeid med Hent AS

 

Konkurransen ble utlyst av Studentsamskipnaden i Trondheim, og omfatter en tomt i Røverdalen svært nær sentrum på Gjøvik, og i umiddelbar nærhet til Gjøvik Olympiske Fjellhall.

Omgivelsene i Røverdalen gav oss noen tydelige føringer for utviklingen av prosjektet. Det kuperte landskapet med bratte skråninger, Heimdals gate i sør og vest, adkomsttorget til Gjøvik Olympiske Fjellhall og ivaretagelsen av en tilkomstvei til Telenor sitt anlegg var de som i størst grad gjorde seg gjeldende.

Forslaget vårt tok utgangspunkt i at et parkeringshus erstattet eksisterende asfaltflate og ville gitt området en øket kvalitet på flere måter, ikke bare i form av større parkeringsdekning. Anlegget ble foreslått bygget i tre etasjer, der man fra den øverste har direkte tilgang til sokkeletasjen i hybelblokkene, med en del tilleggsfunksjoner.

 

Som hovedgrep ble blokkene lagt helt i sørøstkanten av parkeringshuset; med tilknytning til Heimdals gate. Ved å plassere hele anlegget sørøst på tomten ivaretok man siktlinjen i fortsettelsen av Storgata og samtidig en god forbindelse til Telenor sitt anlegg sør på tomten. I tillegg oppnådde vi en stor, fleksibel parkflate der man la til rette for sosialisering og ulike aktiviteter i store og små soner, f. eks ved hjelp av beplantning. Parkanlegget ble foreslått åpent også for andre enn beboere i studenthusene, og det var viktig å unngå plangrep som motarbeidet allmenn ferdsel inn på området. Parken kunne nåes trinnfritt fra fortauet via sykkelparkering og torget mellom hybelhusene, eller via trappehus/heis eller terrengtrapp i henholdsvis nord og sør på tomten.

Fakta

Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Adresse: 2821 Gjøvik

Status: Utarbeidelse av konkurranseutkast: 2017

Omfang: ca 13 700 m2

  •  7000 m2 studentboliger fordelt på to høyblokker med henholdsvis 123 og 111 hybelenheter
  • Parkanlegg
  •  6700 m2 parkeringshus