OM PROSJEKTET

Konkurranseforslag utarbeidet av Voll Arkitekter AS

 

Konkurransen omfattet utbedring og utvidelse av Domus Oppdal.

Domus Oppdal har i dag 3 innganger og vi har beholdt alle 3. Vi foreslår å fjerne det nye inngangspartiet mot sørøst, beholde inngangen ved torgsenteret som i dag og justere inngangen mot nordvest. Senterets indre trafikk-linjer beholdes, men vi foreslår å justere forbindelsen mellom rulletrappene i 2. etasje slik at synlighet og lesbarhet bedres. I befaringen på Oppdal ble det ønsket at man kunne finne noe mer butikkareal, se på muligheten for uteservering og endre heisforbindelsen opp til 2. etasje.

 

Vårt forslag tar utgangspunkt i 2 plan-grep:

 

  • Flytte alle birom og kontorer som i dag ligger i 2. etasje over varemottak og lagerrom og legge inne nye forretningslokaler her. Dette vil styrke handelsmiljøet i 2. etasje og man vil få opp mot 1000 kvm mer utleieareal uten å etablere mere fellesareal.

 

  • Rive /erstatte den lave fløyen sørvest for glassgaten, og bygge denne opp som 2 fullverdige etasjer. I 1. etasje vil man få tilsvarende forretningslokaler som i dag, og i 2. etasje har vi foreslått å etablere administrasjonskontorer og senterledelse, personalgarderober etc. I tillegg har vi vist en ny uterestaurant som en utvidelse av dagens cafe og med direkte adkomst fra gågaten foran hovedinngangen. Uterestauranten kan delvis glasses inn og slik få en fantastisk plassering både sommer og vinter. Dette vil kunne bli Oppdals nye trekkplaster og også appellere til et yngre publikum enn hva dagens cafe gjør.

 

Ved en slik hovedombygging gis det muligheter til å totalt endre husets karakter. Vårt forslag innebærer at man ikke bare skifter kledning og isolerer dagens bygg, men faktisk i store deler av fasaden bygger nytt. Ved å etablere 2 etasjer mot RV 70 og legger uterestaurant og kontorer her, kan det gamle innelukkede bygget fremstå som åpent og innbydende mot vegen. Vi har foreslått å videreføre dette konseptet også på øst og vestfasaden, men ideen kan dersom det er ønskelig reduseres slik at disse fasadene i større grad beholdes som i dag og kun gis en ny overflate og isolasjon.

I vårt forslag har vi valgt å gi bygget et radikalt nytt utseende. Ved å innføre tradisjonelle bygningsformer som skrå skifertak, grov mørk panel, kraftige tresøyler og hvitpusset mur gis assosiasjoner til den gamle gårdsbebyggelsen i fjellregionen samtidig som bygget styrker Oppdals posisjon som alpinlandsby.

Fakta

Oppdragsgiver: Coop Oppdal

Adresse: Dovrevegen 2, Oppdal

Status:Utarbeidelse av konkurranseutkast: 2017

Omfang av konkurranseforslag:

  •  Totalrenovering alle fasader
  •  Ca 1000 m2 nye butikkarealer
  •  Omarbeiding av eksisterende butikkarealer
  •  Ny adkomstsituasjon og parkeringsløsning
  •  Uteservering