OM PROSJEKTET

Voll Arkitekter har hatt oppgaven med å regulere et større areal ved Melhus til boligutbygging, med tomter til både eneboliger og rekkehus.

 

I den sammenhengen er det etablert 3 områder til rekkehus – B1, B9 og B10.

B1 har 7 rekkehus over 3 plan med hoved adkomst i sokkel og hage på baksiden fra plan 1.

B9 har 6 rekkehus over 2 plan med hoved adkomst i plan 1 og hage på baksiden, også fra plan 1.

B10 har 6 rekkehus over 3 plan med hoved adkomst i plan 1 og hage på baksiden fra sokkel.

B9 og B10 er de første områdene som selges og illustrasjonene viser bebyggelsen for disse.

Fakta

Oppdragsgiver: Puls Eiendom AS

Adresse: Løvsethaugen 2, Melhus

Status: Forprosjekt – forventet gjennomføring 2018-2019

Omfang: ca 1900 m2

 

B9:

2 x 3 bo-enheter i 2 etasjer

Til sammen ca. 800 kvm BRA

B10

2 x 3 bo-enheter i 2 etasjer + tilbaketrukket sokkeletasje

Til sammen ca. 1100 kvm BRA