OM PROSJEKTET

Voll Arkitekter har stått for detaljprosjekteringen av Falkenborgvegen nummer 28, mens Spark Studio AS har stått bak prosjektet fram til og med rammesøknad. Kontorbygget ligger sentralt i krysset mellom Falkenborgvegen og Bromstadveg. Like ved Sirkus Shopping. Bygningen har 6 etasjer i volumsammensetting i henhold til gjeldende reguleringsplan, det vil si 3, 4 og 6 etasjer. Hovedinngangen for gående er orientert mot Vest, mens adkomst med bil og innkjøring til P-kjeller skjer fra sør. Første etasje inneholder funksjoner som er relatert med besøk, det vil si møterom og kantine. De øvrige etasjer inneholder kontorarealer med tilhørende funksjoner. Blant leietakerne finner vi blant annet NAV. Med parkeringskjelleren er bygget på ca 10 000m2.

Fakta

Byggherre: REALINVEST AS

Adresse: Falkenborgvegen 28 7044 Trondheim

Status: Ferdigstilles2017/2018

Omfang: ca 8 000 m2. 3 til 6 etasjer med kontor og tilhørende lokaler. Parkeringskjeller på ca 1700m2 med plass til 58 biler

Les mer om prosjektet på Byggeindustrien: Falkenborgvegen 28