OM PROSJEKTET

Kontorbygg på 7 etasjer med kontorareal over bakken, teknisk rom på taket av plan 6 og plan 7. Det er to p-kjellere, 1 delvis under grunnen og en helt under grunnen.  Prosjektet er en erstatning av dagens bygningsmasse som består av kontorer og industri/forretning. Det har vært en idé om å utvikle dette tomteområdet slik at nybygget kan sees som en videreføring av bygningsmassen på Vestre Rosten 69 og sammen med eiendommen Vestre Rosten 71 danne et stort tun med nærings bedrifter og kontorer. Bygningskroppen er gitt en L-form for å bygge opp under denne visjonen.

 

Plan-løsningen er organisert omkring et indre gårdsrom som slipper lys ned i kjernearealene og som gir gode dagslysforhold for alle arbeidsplassene. Trapper og heiser er organisert for å gi størst mulig fleksibilitet til utleie av store og små leietagere. I første etasje er det lagt felles kantine og møte-HUB, mens i de øvrige etasjer er fellesrom og sosiale soner lagt ved vertikalforbindelsene for å åpne for mest mulig fleksible kontorarealer i de øvrige områdene. Bygget kan innredes både som landskap og cellekontor.

 

Fasadeuttrykk vil bli en videreføring av designen av Vestre Rosten 69 med bruk av lyse plater og glass. Bygget er tenkt reist med stål og betongkonstruksjoner og med elementdekker i betong.

Fakta

Oppdragsgiver: Borg Forvaltning

Adresse: Vestre Rosten 73, 7072 Heimdal

Status: Godkjent Rammesøknad februar 2018

Omfang: Tomteareal: ca 5505m2, BRA ca 16130m2, BYA ca 3315m2