OM PROSJEKTET

Gjeldende regulering legger opp til et stort, nokså komplekst hesteskoformet bygningsvolum med varierende gesimshøyder, delt i 2 eventuelle byggetrinn. Illustrasjonsprosjektet viser et mørkt bygg, et utgangspunkt som er både moderne og elegant, og virker reduserende på størrelsen.

 

I den nordøstre enden av hesteskoformen (byggetrinn I) starter bygget med 4 etasjer (3 synlige etasjer opp på et løftet terreng som skjuler sokkel/kjellerplan), for deretter å trappe seg gradvis oppover med 5, 6 og 7 etasjer (inkl. sokkel) mot Strandvegen, i prosjektets nordvestre hjørne. Videre sørover langs Strandveien trappes volumet gradvis ned til 5 etasjer (byggetrinn II), rundt sørvestre hjørne og videre nedover til 3 etasjer i den sørøstre enden av hesteskoformen.

 

De mange gesimshøydene gjør at bygningsvolumet fremstår til en viss grad oppstykket og sammensatt. Vår ambisjon har vært å finne en uttrykksform som bidrar til å samle ‘stykkene’ til et fattbart hele, spesielt mot gatene/byrommene utenfor, og samtidig stedvis spille på en sammenstilling av forskjellige volumer som griper inn i hverandre, der dette virker naturlig og ønskelig, ut fra et ønske om å unngå monotoni. Dette skal lykkes ved bruken av forskjellige farger, gitt til deler av bygget som det virker naturlig å betone og poengtere gjennom kontrast.

 

Indre gårdsrom ligger opp på p-kjeller i sokkel, og bygningen fremstår derfra som jevnt over en etasje lavere – fra 3 etasjer til 6 etasjer og tilbake til 3 etasjer. På to steder er det variasjoner i bygningskroppens dybde, som får disse delene til å tre frem som egne volumer, og disse har vi valgt å betone med en annen fargesetting. Foruten den ønskede oppløsende effekten på hovedvolumet tilfører vi også gårdsrommet et par forfriskende fargeklatter.

Videre er det fire steder i prosjektet der vi har svalgang, og disse er fargesatt for å markere dem som felles adkomst områder. Fargesettingen av svalgangene vil være den samme som på fremtredende volumer.

 

Byggets 3 hovedinnganger befinner seg i sokkelen, og ved å fargesette denne med en frisk, lys farge og trekke den inn ved byggets hjørne, både løfter og letter man på hovedvolumet, samtidig som man synliggjør adkomsten. I nordvestre hjørne (i Strandvegen) har vi den kraftigste utskjæringen i 2 etasjer, som både danner og annonserer to av de tre heis- og trapperoms inngangene, samt den åpne forbindelsen til indre gårdsrom. I sørvestre hjørne markeres den tredje heis- og trapperoms inngangen gjennom et mindre inntrekk i 1 etasjehøyde. Innkjøring til parkeringskjeller skjer fra sør, med en midlertidig innkjøring fra nord, mens byggetrinn 2 bygges. Gjesteparkering foregår under bygget i sør.

 

Vi har etablert et bredt utvalg av leilighetstyper, et variert tilbud med forskjellige styrker, fra ett roms til fireroms og større, slik at brukere – fra yngre til eldre, fra enslige til familier – skal kunne finne seg til rette. Alle leiligheter har private uterom i form av balkonger, eller terrasser. Leilighetene skal følge forskriftene i Tek 10. I tråd med de gjeldene forskrifter har vi lagt opp til at i 50 % av leilighetene under 50 m2 kan vi se bort fra tilgjengelighetskravet til planløsningen. Dette for å gi mer optimale planløsninger i de minste leilighetene.

Fakta

Byggherre: Strandvegen Utvikling AS

Adresse: Strandvegen 94 Tromsø

Byggeår: 2017-18

Omfang: Hesteskoformet bygning på 5 til 7 etasjer, hvor parkering til ca 80 biler finner sted på plan 1. Tilsammen 88 leiligheter. Prosjektet har et samlet BRA på ca 10 000, parkeringsetasje kommer i tillegg,