OM PROSJEKTET

Vi har hatt oppdraget med utarbeiding av reguleringsplan og har også stått for å designe byggene til salg og nå detaljprosjektering.
 
Perspektiv Steinanveien har en unik beliggenhet, alle leiligheter får en sørvestvendt orientering og det er for en gang skyld i den samme retning som utsikten. Byggene ligger i et skrått terreng og dette gir varierte og spennende uteområder. Området er solrikt og det er flere ulike typer gangveger og aktiviteter i de felles uteområdene rundt huset. Nær all parkering er under bakken, fordelt over to parkeringskjellere. De har enkel adkomst uten lange ramper pga det skrånende terrenget.
I dette prosjektet bruker vi hovedsakelig pussede fasader. Det er en flott bakgrunn med rene og fine detaljer. Vinduene er så å si, fra gulv til tak og er som slisser i fasaden. Balkongsiden er annerledes enn de andre sidene men den skal likevel oppfattes som en del av det samme bygget, sånn at bygget «sys» sammen med pussede bygningselementer.

Fakta

Byggherre: Heimdal Bolig AS

Adresse: Steinanvegen 21 7048 Trondheim

Byggeår: Planlagt oppstart av byggetrinn 1 satt til August 2017. byggetrinn 2: Februar 2018

Omfang: ca 15 000 BRA fordelt på 6 bygninger fra 4 til 6 etasjer med tilsammen 194 leiligheter.  I tillegg kommer felles parkeringskjeller med 222 p-plasser