OM PROSJEKTET

Bilanlegg for Mercedes Benz, Peugeot og Kia i Trondheim. Nybygg i to etasjer med mesaniner inneholdende bilbutikk, bilverksted, dekklager og en utleiedel. Tre bilfirmaer i samme bygg krever mye plass både ute og inne. Biler er ikke hyllevare. Hele bygget er på vel 20.000 kvadratmeter. Av dette disponerer Motor-Trade 7.000 og Prøven Bil 6.000 kvm, mens Kia Motors har fått 2.000 kvm til disposisjon.

 

I den nederste etasjen der Kia holder til, er det i tillegg til salgs-lokaler og verksted, gjort plass for motorsykkelforhandleren Bikerstreet. Der er det også dekklager for alle de tre bilfirmaene samt dekkfirmaet Overaae.

Første mesaninetasje inneholder først og fremst parkerings-plasser for nye og brukte biler. I andre etasje som må sies å være hovedetasjen med en flott fasade mot sør, holder Motor-Trade og Prøven til, med felles inngang, og bare en smal skillevegg mellom dem. Her er det ekspedisjon for salg av nye og brukte biler, utstillingslokaler for alle nye bilmodeller. Innenfor ekspedisjonslokalene har hvert bilfirma sine egne, store verksteder. Delelager og dekkhotell er derimot felles for de to største bilfirmaene.

På toppen, i den øverste mesaninetasjen, er det gitt plass for kontorer og felles kantine. Både Mercedes-Benz og Peugeot stiller strenge krav til hvordan deres salgslokaler skal fremstå utad. Derfor har det vært klare føringer både fra Tyskland og Frankrike for utformingen av de to lokalene i bygget der de møter publikum og kunder.

 

Fasadene på bygget består av glass og aluminium samt sandwich-elementer. Glass og aluminium er brukt som fasade i salgs-lokalene, mens sandwich er bruk som fasade i verkstedarealene.

 

Gulvene i verkstedene består av hardbetong, mens det er brukt flis og noe parkett i alle salgslokalene. Vanlige himlinger er bare brukt i lagre og kontorlokaler, mens i resten av bygget er det brukt lyddempende absorbenter som dekker halvparten av arealene.

 

Energibehovet blir først og fremst dekket med fjernvarme fra Statkraft som har sitt forbrenningsanlegg bare en kilometer unna.

Fakta

Byggherre: Østre Rosten 6 AS

Adresse:

Byggeår: 2013-2014

Omfang: 20 000 m²