OM PROSJEKTET

1.plass i begrenset arkitektkonkurranse om utforming av nytt estetisk uttrykk på fremtidens REMA 1000-butikker.

Ambisjon om å finne fremtidens «optimale» REMA 1000-uttrykk, hvor butikkene blir gjenkjennbare og oppfattes som pene, uavhengige om det er i form av et selvstendig bygg eller som en del av et større byggeri. Konkurranseparameter vil være estetikk, materialkvalitet / levetid og pris

Fakta

Oppdragsgiver: REMA Eiendomsutvikling Norge AS

August 2014

Piktogram 1 strekkode

Konsept

Vårt designkonsept for framtidens Rema1000 butikker baserer seg på strekkoden. Et symbol mange forbinder med varehandel og ikke minst Rema 1000s egen «vi kutter prisene» -reklame.

 

Strekkoden med sine vertikale streker av ulik tykkelse og farge vil gi oss et godt grunnlag til reglene for utformingen av fasaden. Vi tolker strekkoden dit hen at fasaden skal bestå av et materiale hvor breddeformatet og/eller tykkelsen på det kan endres. At fasaden kan operere i flere liv, de hvitestripene ligger bak de svarte. Strekenes vertikalitet skal også gjenspeiles i fasaden.

 

Vårt mål er å lage et sett med regler som gjør at framtidens Rema-butikker blir gjenkjennbare uavhengig av hvor de står i landet og om det er i form av et selvstendig bygg eller som en del av et større byggeri.

Piktogram 2 strekkodebånd

Vi deler strekkoden i tre bånd, som vi pakker bygget inn med.

Piktogram 3 strekkodeboks

Vi ser for oss at bygget i seg selv er værbestandig med yttervegger av sandwichelementer. Fasaden monteres på utsiden. De to øverste båndene er like, mens det nederste er noe høyere. Det øverste båndet roteres i forhold til de to nederste for å skape en tydeligere ramme i toppen av bygget.

Piktogram 5 utsparing-

Når butikkboksen er pakket inn tar vi bort elementer av fasaden, like mye av estetiske årsaker som av praktiske. Vi får da et fasadeuttrykk som gjenspeiler de ulike funksjonene til bygget, og gjør det oversiktlig og lett å orientere seg etter. Utsparingene skal forholde seg til høyden på båndene, man kan ta bort en eller to høyder. Det øverste båndet skal bevares. Det nederste båndet er høyere for å kunne ta opp i seg dørutsparinger, porter og vinduer som måtte komme i forbindelse med varelevering og personalrom. Inngangspartiet og vindusfelt inn mot butikken får to høyder for å tydeliggjøres.

 

I sin enkleste utgave vil fasaden bestå av kun to materialer. Det vi velger som båndmaterialet utenpå butikkboksen, og boksen selv. I vår illustrasjon har vi valgt å legge til et tredje materiale på butikkboksen der den i utgangspunktet er eksponert, altså uten strekkodebånd.

Piktogram 6 resultat

Ved å utvikle et konsept som ikke er låst til et bestemt fasademateriale, men heller et uttrykk, blir stedstilpasninger enklere å utføre.

 

Utseendet endrer seg, men konseptet med strekkoden er det samme. Det vil være opp til arkitekten å tolke strekkodekonseptet for hvert enkelt prosjekt.