OM PROSJEKTET

Reguleringsplanen omfatter del av Ørnes Sentrum vest for Kystriksvegen (FV 17).

Oppgaven var å legge til rette for sentrumsutvikling sentrert omkring et nytt kjøpesenter, som skal demme opp for handelslekkasjen til især Bodø.

Prosjektet omfatter diverse sentrumsfunksjoner samt nye veier og gangforbindelser, ny kai/havnepromenade, ny småbåthavn mv.

Fakta

Oppdragsgiver: Meløygruppen AS

Adresse: Ørnes (ingen gateadresse)

Planlegging: 2012-2016

Omfang: 23.000 m², fordelt på fire nye bygg:

Kjøpesenter på 10.000 m² med mulighet for inntil 4.500 m² boliger/næring på taket

Hotell/konferansesenter/næring på inntil 4.500 m²

2 boligbygg på 4 etasjer og  inntil 2.000 m² hver