OM PROSJEKTET

Ringve Park ligger på tomta der Maske og Aune Forlag hadde sine kontorer og lager.
Utbyggingsområdet er på totalt 22 400 kvm utbygd areal og bestående av boliger og grøntområder (park). Hele området vil bestå
av ca 256 nye boliger fra 28 kvm til 150 kvm, fordelt på 9 bygg med felles parkeringskjeller. Voll Arkitekter har gjort både reguleringsplan og detaljprosjektering.

Fakta

Byggherre: Heimdal Bolig AS

Adresse : Lade Allé 59-63, Trondheim

ca 22 400m2

Boligprosjekt i 4 byggetrinn med tilsammen ca 250 boliger med parkering i kjeller.

Byggeår: 2014-2016

Les mer om prosjektet på Byggeindustrien Ringve Park