OM PROSJEKTET

Området Saltneset i Buvika Gnr 9 /Bnr 20 består av 45 boliger med tilhørende carport/garasje, fordelt på 3 ulike hustyper. Voll Arkitekter har stått for reguleringsplanen og vært ansvarlig Pro Arkitektur

 

På området er det tre grupper hus med hver sin adkomstvei.  For de to områdene lengst mot sør har adkomstveien forbindelse med Saltneset Park. Det er tre lekeplasser godt fordelt i området. Det er totalt tre hustyper, A rekkehus (19 stk), B kjedet eneboliger (15stk) og C frittliggende eneboliger (11stk). Hustype A går over to plan. Hustype B har sokkel, plan 1 og plan 2. Hustype C har to plan, enheten lengst mot nordøst har sokkel.

 

Alle hustypene er modulhus med moderne uttrykk. Hustype A og B har takform vekslende mellom flatt- og pulttak. Takformen til hustype C er en forskjøvet saltakskonstruksjon.

 

Hustype A og B har begge soverom på plan 1 og stue og kjøkken på plan 2. Hustype B har også mulighet for innredning av sokkel. For hver bolig er det gode private uteplasser situert mot sør og vest. Hustype C er universelt utformet med alle hovedfunksjoner på plan 1 og resterende soverom og loftstue på plan 2. Uteplassene er situert mot vest.

 

Alle hustyper er bindingsverkshus og har utvendig kledning vekslende mellom liggende og stående trepanel hovedsakelig i mørke farger. Det er lagt vekt på store vindusflater.

Fakta

Byggherre: Buvik Bygg AS

Adresse: 7350 Buvika

Byggeår: 2011-2014

Omfang: 45 boliger på tilsammen ca 7600 m2 BRA