OM PROSJEKTET

Området Spongdal gnr 224 bnr 17 er bygget ut i et samlet byggetrinn og består av 19 boliger med tilhørende carport/garasje, fordelt på 3 ulike hustyper. Alle boligene får felles adkomstvei og felles lekeplass. Voll Arkitekter har stått for reguleringsplanen og vært ansvarlig Pro Arkitektur.

 

Husene er modulhus med et moderne uttrykk. Takformene veksler mellom flatt tak og pulttak på hustype A og B, mens hustype C har en forskjøvet saltakskonstruksjon. Husene er bindingsverkshus og har utvendig kledning som veksler mellom liggende og stående trepanel. Det er lagt vekt på store vindusflater.

 

Hustype A (5 stk) går over to plan, og har soverom på bakkeplan og stue/kjøkken på plan 2. Boligene har gode private uteplasser på terreng mot vest og i tillegg balkong/terrasse både på øst- og vestsiden av huset.

 

Hustype B (8 stk)går over to plan med sokkel eller kjeller. Hustypen har soverom på bakkeplan og stue/kjøkken på plan 2. Samtlige boliger har private uteplasse mot sør og vest på balkong over carport.

 

Hustype C (6 stk) går over to plan, men har alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsparti og boligens første etasje er utformet for å tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Boligene har gode private uteplasser på terreng mot sør/vest og i tilleg terrasser over 1. etasje både på sør- og nordsiden av huset. Garasje for hver bolig ligger vegg i vegg med nabo. Mellom bolig og egen garasje er det passasje til hagesiden, denne er tenkt overdekket med en pergola.

 

 

Fakta

Byggherre: Byggmann Eiendom AS

Adresse: Jonetta Mules Veg

Byggeår: 2013-2016

Omfang: BYA: ca 2665m2 fordelt på 19 boliger med tilhørende carport/garasje med felles adkomstveg og lekeplass.