OM PROSJEKTET

Konkurranseforslag utarbeidet av Voll Arkitekter AS i samarbeid med Hent AS

 

Konkurransen omfattet utforming av ny idrettshall i Storelva på Kvaløya vest for Tromsø sentrum. Den nye hallen skulle legges i nærheten av eksisterende hall og utendørs fotballbane. Forslaget vant ikke.

Fakta

Byggherre: Tromsø kommune

Adresse: 9100 Kvaløysletta, Tromsø

Status: Utarbeidelse av konkurranseutkast 2016

Omfang: ca 2900 m2 og inneholder blant annet hall, garderobeanlegg, tribuner, treningsrom, kafé og sosiale soner