OM PROSJEKTET

Forprosjekt under utarbeidelse av Voll Arkitekter AS

 

Et steinkast fra Rotvollhaugen, vest for Haakon VIIs gate, ligger Ranheimsvegen 9 som en inngangsport til Trondheim østfra. Det som i dag fremstår som en uryddig industritomt med diverse lager og buskas ønskes oppgradert med moderne kontorbygg og høy utnyttelse.

Vårt forslag omfatter ett stort bygg i en H-form, der to 3-5 etasjes hovedfløyer ligger parallelt med henholdsvis Ranheims- og Innherredsvegen. Et buet mellombygg, som tenkes som en felles hub med adkomstsoner og møterom, forbinder de to delene.

Bygget vil i stor grad bygges med en stor grad av glassfasader og høye, smale tettfelter. Rotunden som forbinder de to kontorfløyene, vil fremstå som en invertert utgave av kontorfasadene – hovedsakelig med tette vegger, men med høye, smale glassfelter.

Fakta

Oppdragsgiver: Hent AS

Adresse: Ranheimsvegen 9, Trondheim

Planområde: ca 7 000m2

Status: Ferdigstilt 2019

Omfang: ca 18 800 m2 hvor kontorarealer utgjør ca 12 500m2 og lager, garderober og P-kjeller med mere utghør ca 6 300m2