OM PROSJEKTET

Reguleringsplanen omfatter Strandgata 18-26 og Nordholmen.

Området ligger på/ved Gomalandet i Kristiansund.

Voll Arkitekter har hatt ansvaret for reguleringsplan og skisseprosjekt, samt prosjektstyring og koordinering av underkonsulenter.

Oppgaven var å utarbeide en samlet reguleringsplan for området; i all hovedsak for boliger, men med mulighet for innslag av tjenesteyting i form av legekontor, café mv.

Prosjektet omfatter 6 regulerte nybygg i Strandgata, oppgraderte veier med fortau, ny offentlig kai/promenade langsmed vannet, tjenesteyting/klubbhus og nytt offentlig friområde på Nordholmen. Samt mulighet for småbåthavn mellom Nordholmen og Gomalandet.

Fakta

Byggherre: Strandgata 18 AS og Norholmen Brygge AS

Adresse:Strandgata 18-26, 6512 Kristiansund

Prosjektering: 2015-2017

Omfang: 18.500 m² boligbygg og ev. tjenesteyting i Strandgata; i tillegg kommer kjeller.

På Nordholmen planlegges inntil 600 m² nybygg.