OM PROSJEKTET

Detaljreguleringsplan under utarbeiding av Voll Arkitekter AS

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av bolig-, forretning- og tjenesteytingsformål med tilhørende anlegg og funksjoner i et område som i dag er bebygget med en dagligvarebutikk og småhus. Planområdet er oppdelt i to tomter, en på hver side om Odd Husbys veg.

 

Tomt 1

I Området nord for Odd Husbys veg vil småskala karakteren videreføres. Det planlegges rekkehus i to rekker på hver side av et boligtun i forlengelse av den offentlige boliggaten Uglagjerdet. På nordsiden boligtunet er husene utformet med sokkel pluss 2 etasjer og inngang i sokkel. På sørsiden boligtunet har husene 2 etasjer pluss inntrukket toppetasje.

 

Tomt 2

I området sør for Odd Husbys veg vil utbyggingen videreføre den utviklingen som foregått siden 2000-tallet gjennom fortetting med leilighetsbygg innenfor eksisterende bystruktur.

Det planlegges leilighetsbygg i 3 – 4 etasjer pluss sokkel. Bygningene er lameller-blokker plassert parallelt med Odd Husbys veg Dalgårdsvegen og Anders Wigens veg slik at de lukker gaterommene og danner et felles indre gårdsrom godt skjermet for trafikkstøy og støv.

 

Torg

På hjørne Dalgårdsvegen Anders Wigens veg planlegges et torg mot hvilket butikker og butikkinnganger henvender seg.

Fakta

Oppdragsgiver: Wigen bolig AS

Adresse: Odd Husbys veg/ Ander Wigens veg/ Uglagjerdet, Trondheim

Status: Prosjektutvikling og planlegging 2016-

Omfang: Planområdet er på ca. 16 daa

I reguleringsplanen er det bl.a. avsatt områder til

  •  Boliger (ca 11350 m2 sBRA)
  • Næringsarealer (ca 2.300 m2 sBRA)
  •  Turveg
  • Trafikkområder