OM PROSJEKTET

Fakta

Byggherre: Lord Eiendom

Adresse: Vestre Rosten

Status: Detaljregulering vedtatt 04.02.2021

Omfang: ca 50 150 m2 BRA for felt A-K over terreng