OM PROSJEKTET

Bebyggelsen er en lavblokkbebyggelse på 3 etasjer + sokkel. Materialbruken skal ha slektskap med rekkehusene, og vil ha en trefasade med beiset overflate. Siden blokkene er lengre og større enn rekkehus og eneboliger, ønsker vi ved form og farge å bryte opp volumene, slik at disse fremstår som flere og mindre volum. Fargesettingen understreker dette, og utforming av balkongene vil også bidra med dette. Det er en bred svalgang ved inngangen mot nord øst, som kan være et fint møtested og et sted man kan ta morgenkaffen.

 

De fleste leilighetene er relativt store, og er gjennomgående. Størrelsen spenner fra 40- til 90m². De fleste er 3-roms leiligheter og ligger rundt 78m². Vel 90 % av leilighetene er orientert mot sørvest. Alle leiligheter tilfredsstiller krav om tilgjengelighet, og tilfredsstiller i tillegg Husbankens krav for utforming.

Fakta

Byggherre: Være Østre Utbyggingsselskap AS

Adresse: Være Østre gnr 21 bnr 221

Status: Rammegodkjent våren 2020

Omfang:  73 leiligheter fordelt på 4 blokker, med felles P-kjeller i sokkel,