OM PROSJEKTET

Narvikavdelingen av Universitetet i Tromsø har bygningsmasse som er utført i to byggetrinn. Et byggetrinn er fra 1969 og et annet fra 1997. Prosjektet består av ombygging og rehabilitering av det eldste bygget (ca 7000 m2 totalt). I tillegg ombygning og oppgradering av tilgrensende arealer fra det nyeste bygget. I hovedsak gjelder dette servicesenter, kantine og glassgård. Prosjektet inkluderte også renovering av samtlige fasader fra 1969 og fasaden rundt kantinen.

 

Fakta

Byggherre: Statsbygg

Adresse: Langesgate 2, Narvik

Status: Ferdig høst 2020