OM PROSJEKTET

VR69 ligger på Vestre Rosten 69, og er et kontorbygg for utleiemarkedet
Bygget inneholder 4 rene kontoretasjer og en sokkeletasje med noe utleiearealer samt fellesfunkjsoner som kantine, garderober, avfallsrom og andre tekniske rom.
I sokkelen er det også ca 50 innendørs parkeringsplasser. Resterende ca 150 parkeringsplasser ligger i underliggende kjelleretasje.

Vi har også hatt interiørarkitektoppdrag i fellesarealene og for de fleste leietakerne i bygget.

Fakta

Byggherre: Stavgården AS
Adresse: Vestre Rosten 69, 7075 Tiller

Ca. 10500 m² BTA + parkeringskjeller

Kontorbygg

Parkeringskjeller i to plan for ca 200 biler.

Byggeår: 2013-2015