OM PROSJEKTET

Tiltaket omfatter oppsetting av nybygg i 2 og 4 etasjer for Årnes Handel Bygg og Bo AS som trenger
mer plass for utvikling av sin virksomhet. Inneholder i tillegg utleie lokaler for bla. dagligvare butikk,
apotek, kiosk og Newton rom som er et naturfag undervisningsrom. Det skal anlegges naturfaghage
og ballbinge på taket. Under forretningsbygget anlegges det parkeringskjeller for å øke antall parkeringsplasser
i Åfjord sentrum. Forretningsbygget skal i tillegg fungere som bussholdeplass med venteareal
og wc for reisende.

Fakta

Byggherre: Bygg og Bo AS

Adresse: Stordalsvegen 2, 7170 Åfjord

Ca.  9 600 m²inkludert parkering

Byggeår: 2010-2013