OM PROSJEKTET

Detaljregulering Flatås Nordre del av gnr /bnr 189/1

Fakta

Oppdragsgiver: Heimdal eiendom As

Adresse: Flatåsen,  Trondheim

Status: Regulering og skisseprosjekt. Lagt ut på høring i august 2017

Omfang: Byggeområde 62,7 da. Byggeareal 54 800 kvm