OM PROSJEKTET

Voll Arkitekter står for regulering, skisseprosjekt, forprosjekt og rammesøknad. Alt i regi av Realinvest AS

Godkjent prosjekt skal nå realiseres, Voll Arkitekter er kontrahert av entreprenør Betonmast

Det planlagte bygget ligger langs Falkenborgvegen, i forkant av Louiselyst Gård. Eksisterende 2-etasjes industribygg på tomta skal rives.

 

Bygget oppføres i 4 etasjer, der øverste etasje mot nordøst trekkes inn og gir plass til en takterrasse til glede for leietakere.

Hovedinngang til bygget ligger mot Falkenborgvegen.

Første etasje er trukket inn i nordlig og sydlig kortende for å gi visuell kontakt fra Falkenborgvegen og inn mot den gamle gården.

Etasjen inneholder en del felles betjenende arealer for kontorfunksjoner (kantine mm), og har i tillegg ca 860m2 utleibare arealer

fordelt på to lokaler.

 

De øvrige etasjene over bakken er tiltenkt kontorfunksjon. Under bakken skal det etableres kjeller for parkering og diverse bi-arealer.

Totalt planlegges det bygging av ca 9500 m2 BTA

Fakta

Oppdragsgiver: Realinvest AS / Betongmast Trøndelag AS

Adresse: Falkenborgvegen 36, 7044 Trondheim

Status: Rammegodkjent høsten 2020

Omfang: 7160 m2 BTA over bakken + P-kjeller BTA 2360 m2