OM PROSJEKTET

Prosjektet er på Øvre Nyhavna BB-D, BTR4. Tiltaket består av 5 boligblokker som har 3 til 8 etasjer, med totalt 116 boenheter i varierende størrelse. Situasjonsplanen er laget med bakgrunn i og i tråd med gjeldende reguleringsplan, hvor det er regulert en bebyggelse i varierende høyde.

 

I kjeller er det parkering, boder og tekniske rom. Mot Ladebekken og offentlig park mot sørvest er det etablert næringsarealer i sokkeletasjen. Fra og med 1. etasje og oppover er det i sin helhet leiligheter av ulik størrelse, fra 26m² til 230m²

 

Vi ønsker å bringe videre materialbruk og farger som er introdusert i byggetrinn 1-3, samtidig som vi ønsker å tilføre noe nytt, for å motvirke en for stor gjentagelse langs hele kvartalet, og på det viset oppheve noe som kunne oppleves for monotont.

Byggetrinn 1, 2 og 3 har i hovedsak brukt hvit puss med innslag av tre. Vi viderefører bruken av puss, men vi innfører skjermtegl som et nytt materiale på sentrale bygg og høyere bygg som peker seg ut med dels 8 etasjer.

På det viset knyttes de ulike byggetrinnene sammen, samtidig gis de en rikere visuell opplevelse, både i material- og fargebruk. Vi tenker å benytte en lys grågul farge og en terrakotta farget skjermtegl på bygg som er illustrert med brune farger. Mellomliggende bygg utføres med hvit puss, slik vi har i byggetrinn 1-3.

Fakta

Byggherre: Heimdal Bolig AS

Adresse: Nyhavna Byggetrinn 4

Status: Rammegodkjent Sommer 2021

Omfang: ca 9 528 m2,