OM PROSJEKTET

Prosjektet i Holtermanns veg er Entras største utviklingsprosjekt i Trondheim med totalt mer enn 48 000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer, inkludert felles oppholdsarealer og garasje. Voll Arkitekter står for detaljprosjektering av byggetrinn 2, som består av 3 bygg med henholdsvis 6, 7 og 8 etasjer og en felles parkeringskjeller for byggetrinn 2 og 3.  Bygningsvolumene er forbundet med en felles førsteetasje, samt 7 broer oppover i etasjene.

 

Holtermanns veg ligger på Elgeseter, rett ved Lerkendal, og midt i hjertet av innovasjonsmiljøet i Trondheim. Med naboer som NTNU, Sintef, St. Olavs hospital. Holtermanns veg er bygget for å tilfredsstille strenge miljøkrav både under byggeprosessen og som ferdig bygg. Eiendommen har BREEAM-NOR Excellent miljøsertifisering (prosess pågår for byggetrinn to) og energiklasse A. Under arbeidene med å føre opp bygget ble det lagt til rette for en fossilfri byggeplass og bruk av fjernvarme

Fakta

Byggherre: Entra

Entreprenør: Hent

Forprosjekt: Pir 2 Oslo

Detaljprosjektering: Voll Arkitekter AS

Adresse: Holtermanns veg 1-13, Trondheim

Omfang: Byggetrinn 2: Kontorbygg med til sammen ca 17 900m2 utleieareal. Totalt ca 20 900m2

Status: Ferdig høsten 2023