OM PROSJEKTET

Prosjektet er utviklet av Voll Arkitekter, som har fulgt prosjektet fra regulering til detaljprosjektering. Via rosendal består av to adskilte hovedvolumer – Hus A i vest og hus B i øst – opp på en felles kjeller som får delvis eksponering mot torg i vest og fortau i nordvest.

Tiltaket skal oppleves som henholdsvis 2 og 3 sammenstilte enheter – til sammen 5 enheter.

Hus A har 3 boligetasjer opp på den delvis eksponerte kjeller/sokkel, mens hus B har 4 boligetasjer opp på kjeller.

Begge bygningene oppfattes imidlertid som èn etasje lavere mot Innherredsveien, der de får gjennomgående gesimslinje med øverste plan bak et bratt skråtak med ark og med et urbant uttrykk som man kjenner igjen fra og forbinder med tradisjonell by-karakter.

 

Med utstrakt bruk av repeterte vinduselementer og enkelte, unike artikuleringer av inngangspartier skal bebyggelsen generelt fremstå som moderne, behersket og harmonisk, med rytme og inndeling som bidrar til å unngå uheldig monotoni.

Samlet uttrykk skal være enkelt og helhetlig framfor komplisert og fragmentert.

 

Målsettingen for fargesettingen av tiltaket er både å skape et harmonisk og helhetlig anlegg og samtidig fremheve Saxenborg gård.

Saxenborg gård vil være synlig fra Innherredsveien – fra vest i krysset mellom denne og Rønningsbakken og fra nord i et gløtt mellom hus A og hus B. Bebyggelsen i områdene omkring Saxenborg gård preges av trevillaer i farger typisk for tidlig 1800-tallet, og fargesettingen av tiltaket har dette som utgangspunkt, men justert opp mot farger som egner seg på pussede fasader.

Fakta

Oppdragsgiver: Via Rosendal AS

Adresse: Innherredsveien 103, Trondheim

Omfang: Hus A, 18 leiligheter. Hus B, 40 leiligheter

Status: Under bygging