OM PROSJEKTET

Klostergata 56 er et studentboligprosjekt i regi av SIT og med Betonmast som entreprenør. Voll Arkitekter har fulgt prosjektet fra reguleringsfase til ferdigstillelse (pågående per desember 2023).

 

I form av å være et bygg som huser studenter står prosjektet sentralt og fornuftig plassert i Klostergata – nær Elgesetergate, Gløshaugen, St. Olavs, Studentersamfundet og Midtbyen. Huset har 108 boenheter, fordelt på hybler og leiligheter for enslige og par. Huset vil høsten 2025 kunne ta imot inntil 129 beboere.

 

Fasadene kles i hovedsak i en grønn puss, med innslag av platekledning ved vindusfelter og teglbrystning på bakkeplan for å oppnå større robusthet ved gateløp, sykkelparkering og inngangsparti.

Fakta

Byggherre: SIT (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim)

Entreprenør: Betonmast

Adresse: Klostergata 56, Trondheim

Omfang: 108 boenheter med en samlet størrelse på ca 2 000 m2, i tillegg kommer ca 1 000 m2 fellesareal

Status: Prosjektutvikling og planlegging: 2021-2023. Detaljprosjektering og bygging 2023-2025