OM PROSJEKTET

Formålet med parallelloppdraget er å utarbeide et mulighetsstudie – et forslag til utforming av blokka. Overårdnede mål er at bebyggelsen skal ha et arkitektonisk uttrykk som er spennende og varriert, har særpreg og gjerne nytenkende. Det er ønskelig at blokka skal være noe særegent på lilleby og ha en wow-faktor enten i form, miljøtanke, fasademateriale etc.

 

Vi har hatt et tydelig fokus på å skape gode innvendige fellesarealer. Vi har forsøkt å skape en tydelig gjennomgående akse mellom de to inngangssidene mot nord og syd. Aksen som er nevnt tidligere ga oss insentiver til å dele volumoppbyggingen i to deler. Det faktum at vi også ønsket oss en felles takterrasse på den ene halvdelen av bygget, gjorde det svært naturlig å dele bygget langs denne aksen, for å først og fremst prioritere sol på dag- og ettermiddagstid på denne takterrassen. Forskyvingen de to volumene i lengderetning er ment å skulle styrke konseptet med to volumer, i tillegg til at de danner fine inngangssituasjoner på bakkeplan. Vi ser også at oppdelingen i to volumer gir gavlvegger mot nord og syd med en viss høyreisthet, som vi mener har vært utfordrende å oppnå innenfor rammene av byggegrenser og regulert høyde.

 

For ytterligere å styrke volumkonseptet foreslår vi at de to volumene får helt forskjellige uttrykk. Vi har valgt å illustrere det vestlige volumet kledd med en ganske rustikk tegl, vi har vist den danske Petersen Kolumba K54. Vi har tenkt oss at dette skal spille på lag med og danne en meningsfylt forbindelse til Røkeriet som ligger som et sentralt nav i hele planområdet. Vi har ønsket å også la vinduer og balkongrekkverk spille på tidlig-industrielle strenger. Røkeriet er bygget mellom 1910 og 1930.

Som en tydelig kontrast til teglvolumet har vi foreslått å kle det andre volumet med oksidert kobberkledning utført som båndtekking med stående stangfalser. Her har vinduene en mer moderne utforming uten at dette går på bekostning av det samlede uttrykket.

 

Programmet signaliserer et ønske om «wow-faktor» enten dette er i formgiving, miljøperspektiv, fasadematerialer eller annet. Vi uttrykte tidlig, i møte med Veidekke, at vi egentlig ikke anbefaler en svært særegen og ekspressiv utforming/volumoppbygging. Vi har heller valgt å hensynta konteksten bygget skal stå i, der bygget på ingen måte bør spille en spesiell hovedrolle. Vi har derfor søkt etter wow-faktor på andre steder enn det som kanskje antydes i programmets inspirasjonsbilder. Vi mener at vårt prosjekts INDRE wow-faktorer ligger i fellesarealene inkludert takterrassen, og at den YTRE wow-faktoren ligger i et materialvalg som både spiller på lag med bebyggelsen for øvrig, og som samtidig signaliserer noe litt mer eksklusivt.

Fakta

Oppdragsgiver: Veidekke

Adresse: Verkstedgården 2, Trondheim

Status: Konkurranseforslag høst 2019.