OM PROSJEKTET

Nybygg av Ungdomsskole for 8. til 10. trinn i Narvik. Bygningen består av 3 fløyer i 3 etasjer, hvor den ene etasjen ligger delvis under terreng. Skolen er dimensjonert for å kunne ha 600 elever. Grunnarbeidet startet i januar 2019 med en beregnet byggetid på 18 måneder til en anslått verdi på 399 mnok. Bygget stod ferdig til skolestart høsten 2020.

 

I tilknytning til prosjektet er det også bygget en flerbrukshall og en turnhall.

 

Skolebygget er oppført som passivhus. Sett under ett, er det nye anlegget et enormt løft for hele kommunen og sikrer en skolegang hvor trivsel og lærdom går hånd i hånd.

 

A3 Arkitekter i Harstad stod for forprosjektet, mens Voll Arkitekter har vært ansvarlig prosjekterende i utførelsesfasen.

Fakta

Byggherre: Narvik Kommune

Totalentreprenør: Hent AS

Byggeår: 2019-2020

Omfang: Skole: 8 640m2, Flerbrukshall: 4 380m2, Turnhall 2 470m2. ca 40 P-plasser for bil + moped- og sykkelparkeringsplasser

Miljøtiltak: Passivhus