OM PROSJEKTET

Forslag til reguleringsplan på Nedre Flatåsen på vegne av TOBB

Fakta

Status: Reguleringsplan innsendt til førstegangsbehandling

Omfang: ca 79 leiligheter fordelt på tre bygg med parkeringskjeller