170 nye leiligheter i skråning på Steinan

Voll Arkitekter har sammen med Heimdal Eiendom utviklet en gammel gårdstomt til å bli et nybyggprosjekt. Tomten ligger like ved Steinanvegen som går fra Moholt og opp til Steinan og er på tilsammen 12 000 kvardratmeter. Planen er å bygge et nytt leilighetskompleks med 170 leiligheter. Prosjektet er et ledd i fortetningspolitikken til Trondheim kommune.

Sett-fra-Skråningen

Høyden på blokkene er justert etter terrenget og varierer mellom tre til fem etasjer. Det er også åpnet opp mellom husene og planlagt stier og lagt til rette for grønne områder mot naboene. Rammesøknad for første byggetrinn forventes å sendes inn i løpet av høsten.

Sett-fra-veien