I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsplanarbeid. Formålet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for utbygging av et «høyhus» med kombinerte formål og tilhørende parkering og grøntstruktur med gang- og sykkelvei. Tiltaket skal inneholde pasienthotell/hotell,...

Det er fullt trykk på byggeplass og man begynner virkelig å få inntrykk av hvordan bygget vil bli seende ut.  Både teglstein på sokkel og fasadekassetter er på vei opp. Til sommeren er nok mesteparten av dette ferdigstilt. Kulvertforbindelse til St Olavs er opparbeidet....

Etter 14 år i Verftsgata 4, har vi nå flyttet på oss til Olav Tryggvasons gate 51. Vi holder til i første etasje og er godt synlig for de som farer forbi. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen....

Eiendomskonferansen 2023, er Midt-Norges største konferanse for næringseiendom og arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling. Prisen for årets næringsbygg gikk til Holtermannsveien 2. Voll Arkitekter er stolte av å ha bistått med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass av dette flotte kontorbygget. Byggetrinn...