Byggeplassbefaring Elgesetergate 16

Det er fullt trykk på byggeplass og man begynner virkelig å få inntrykk av hvordan bygget vil bli seende ut.  Både teglstein på sokkel og fasadekassetter er på vei opp. Til sommeren er nok mesteparten av dette ferdigstilt.

Kulvertforbindelse til St Olavs er opparbeidet. Full av tekniske installasjoner som blant annet rørpost og trykkluft ligger i denne. Kulvert skal også benyttes til AGV transport av medisiner som skal produseres i bygget og ut til avdelingene på St Olavs. Over kulvert pågår det nå igjenfylling og opparbeidelse av ny gangsti og parkareal.

 

Inne i bygget begynner atriet å ta form. Pendelarmaturer er montert, akustiske absorbenter er på vei opp på tettfeltene i fasaden. Tekniske installasjoner er malt for å passe inn i fargekonseptet. Atriet skal huse kantine og spiseplasser, samt mingleareal og tilkomst til felles møterom.

Kontoravdelingene begynner å ta form. Vegger er malte, gulv er lagt og himlingsplater monteres. Te-kjøkken er også blitt montert. I trappene klargjøres det nå for flislegging.

 

Etter planen skal bygget stå klart til bruk på tampen av året.