Axis nye kontorlokaler i Lund i Sverige

Vårt første bygg i utlandet står ferdig. Et moderne kontorbygg designet med fokus på bærekraft og estetikk, men viktigst av alt var fokuset på brukernes helse og trivsel. Voll Arkitekter har vært ansvarlig prosjekterende i utførelsesfasen av dette kontorbygget i Lund. Axis communications AB er en svensk produsent av nettverkskameraer for fysisk sikkerhet og videoovervåkning.

Les mer om prosjektet i linken som følger: Aksis nye kontorlokaler